İSTANBUL’A GETİRMİŞLER

İSTANBUL’A GETİRMİŞLER

Bosna-Hersek’te 1990’larda meydana gelen iç savaşın safhalarını içleri sızlayarak da olsa takip edenler hatırlarlar: Sırp ve Hırvat bombardımanına Osmanlı zamanından kalma arşivler de amaç olmuş, onbinlerce evrak cayır cayır yanmış, Balkanlar’daki altı yüzyıllık hâkimiyetimizin kayıtları küle dönmüştü… Benzer facia Irak’ta da yaşanmış, Amerikan işgali esnasında Bağdat Müzesi’nin yağmalanması haftalarca gündeme gelmiş ama Bosna’daki benzeri bombalara amaç meydana gelen Osmanlı kadı sicillerinin de yanıp gitmesinden anında hiç bahsedilmemişti…
Irak ve Bosna sicillerinin âkıbetlerini alim tarihçiler, Suriye probleminin bir savaş hâlini alması ihtimalinin meydana çıktığı andan bu yana Şam’daki Osmanlı sicillerinin ne olacağının merakında idiler… Read more…

Ara 6th, 2016
Tags:

Devletlû siyâdetlû Es-Seyyîd Kemâl Bey

Devletlû siyâdetlû Es-Seyyîd Kemâl Bey

İRAN-Irak savaşının tüm şiddeti ile aynı ritimde devam ettiği 1980’lerdeki muhabirlik günlerimde, Tahran ve Bağdat üzerinden sık cephenin 2 tarafına giderdim…
Bir zaman Bağdat’ta bulunduğum sırada arkadaşlarımla birlikte inanç büyüklerinin türbelerini ziyaret edelim deyüksek, ziyaretlere Kâzımeyn ile İmam-ı Âzam’dan başladık ve İmam-ı Âzam’ın Âzamiye’deki türbesinin yer aldığı camiye girdiğimiz süre, hayretten donakaldık:
Cümle kapısından anında hemen ardından iştirak eden kapsamlı mekândan türbeye giderken hemen yan tarafta yer alan yüksek duvarlardan birine, üstünde ağaç halinde bir soyağacının sözlü olmayan meydana geldiği koskoca bir çerçeve asılmıştı: Saddam Hüseyin’in seyyidlik şeceresi… Read more…

Ara 5th, 2016
Tags:

1959’DA HAZIRLANAN BU POLİS RAPORUNDA KİMİ ARARSANIZ VAR!

1959’DA HAZIRLANAN BU POLİS RAPORUNDA KİMİ ARARSANIZ VAR!

“Siyasal Bilgiler Fa­kültesi’ndeki komünizm faaliyeti hakkında” başlığını taşıyan ve 1959’un 6 Şubat’ında hazırlanıp Ankara Güven Müdürlüğü’nün Birinci Şubesi’ne verilen bu istihbarat raporu, bir zabıta muhbirinden edinilen verilere dayanılarak derlenmiş ve daha daha sonra devletin maksimum makamlarına gönderilmiş…
Raporda o senelerde üniversite talebesi meydana gelen ve sonraki senelerde Türkiye’nin meşhur isimlerinden meydana gelen Profesyonel. Yalçın Küçük’ten Profesyonel. Ünsal Oskay’a ve şair Ece Ayhan’dan CUMHURIYET HALK PARTISI milletvekilliği yapmış meydana gelen basın mensubu Cemil Sait Barlas’ın aile üyelerine civarı birden fazla gencin adları geçiyor.
İşte, “genç komünistlerden” söz eden raporun bir takım bölümleri: Read more…

Ara 4th, 2016
Tags:

83 YAŞINDA BİR TEKNE

83 YAŞINDA BİR TEKNE

Bugün “Atamızın yatı tekrar halkın oldu” diye sevindiğimiz Savarona’nın yaşını da unutmayalım: Tekne 1931’de yapılmıştır, başka bir deyişle tam 83 yaşındadır ve epeyce “yaşlı” bir yattır. Motoru yahut iç aksamı ne civarı yenilenmiş olursa olsun, büyüklüğü nedeni ile kontağı çevirdiğiniz anda birden çok bin dolar yakmaya başlar!
İngiliz kraliyet serisinin ismi “Britannia” durumda olan efsanevî bir yatı vardı… Denize 1952’de indirilmişti, başka bir deyişle Savarona’dan 21 yaş gençti, bir yıl ardından da kraliyet ailesine hizmet vermeye başlamıştı ve Majesteleri Kraliçe Elizabeth, Britannia’yı 1997’de gözyaşları içinde ıskartaya çıkartmaya mecbur oldu! Çünkü tekne yaşlanmıştı ve eskidikçe gideri da artıyordu… Read more…

Ara 2nd, 2016
Tags:

İmlâ batağı

İmlâ batağı

İMPARATORLUĞUN nihai yıllarında çok mühim makamlara gelmiş bir hükümet adamının torunları, kocaman dedelerinin varolup meydana gelmediği yıllardan buyana tartışılan zarar hatıralarını bulmuşlar, bundan birden çok ay öncesinde yayınlamam amaçlı bana verdiler.
Hatıralar defterlere yazılmışlardı, elbette ki eskiyen harflerle idiler ve ağdalı bir dille kaleme alınmışlardı…
Birkaç haftadır bu anıları yepyeni harflere nakletmekle uğraşıyorum ve işin içinden çıkmaya çok zorlanıyorum!
Şimdiye civarı eskiyen harflerle yazılmış hayat civarı vesikayı, şiiri, farklı konulardaki metinleri ve hattâ romanı yepyeni Read more…

Ara 1st, 2016
Tags:

Fevziye Padişah ve garip tesadüfler

Fevziye Padişah ve garip tesadüfler

Sultan Abdülmecid’in tahta son bulmayan çocuklarından Şehzade Burhaneddin Efendi’nin erkek çocuğu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi’nin kızı meydana gelen Fevziye Padişah, ailesi sürgünde yer aldığı sırada, 1928’de doğdu. Üç yaşında iken babasını kaybetti, o sırada 17 yaşında meydana gelen annesi Hayriye Hanım tekrardan evlendi ve üvey baba, Fevziye Padişah’a çok güzel bir öğrenim yaptırdı.
Fevziye Padişah, Sorbonne Üniversitesi’nde gazetecilik ve sosyoloji okuduktan ardından 1949’da Mısırlı bir prensesin erkek çocuğu meydana gelen Muhammed Hüseyin Hayri ile izdivaç edip Kahire’ye yerleşti ve hayatındaki üzüntülerle dolu garip rastlantılar bu evlilikle başladı.
Kayınvalidesi Prenses Kadriye Hüseyin, İngilizler’in 1914’te tahttan indirdikleri Mısır’ın nihai hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın Read more…

Kas 30th, 2016
Tags:

ANKARA’DAN DÖNÜŞ EMRİ

ANKARA’DAN DÖNÜŞ EMRİ

1923 Nisan’ından bu yana alanda dengeler değişmeye başladı. İngilizler birliklerini destek ederek Irak’ın kuzeyindeki askerî varlıklarını güçlendirirlerken Şefik Beyefendi Ülkemiz’den hiçbir biçimde destek alamaz hâle geldi. Irak’taki birliklerimizin durumu, gün geçtikçe hepten fena bir hâle gelirken Ankara’nın Irak siyasetinde da değişim yaşandı ve Lozan’da sulh müzakerelerine başlamış meydana iştirak eden Ankara, Şefik Beyefendi’e harekâtı durdurması direktifini gönderdi.
Ankara’nın buyruğu, Şefik Beyefendi’de kocaman bir düş kırıklığı yarattı ve Musul’un elden çıkmasına nazaran hiç olmazsa Revanduz bölgesinin bizde kalabilmesini sağlamak amaçlı buyruğu almamış benzeri davranış etti. Irak’ın güneyindeki Şii aşiretlerden iştirak eden destek önerilerine cevap vermeye çalıştı ama İngilizler’in giderek yükselen saldırılarına karşı Read more…

Kas 29th, 2016
Tags:

YILDÖNÜMLERİNDE TIK BİLE YOK

YILDÖNÜMLERİNDE TIK BİLE YOK

Bundan 2 yil öncesi, başka bir deyişle 2012, Rumeli’nin anında hemen tamamının elimizden çıkmasıyla neticelenen ve yüzbinlerce Müslüman’ın yaşamına mâlolan Balkan Savaşları’nın yüzüncü yıldömününe rast geliyordu. Savaşın galipleri meydana iştirak eden Yunanistan ile Bulgaristan yıldönümü vesilesi ile aylarca süren faaliyetler düzenlediler, hattâ altın anı paraları dahi bastılar. Şayet biz, Balkan Savaşı’nda uğradığımız kocaman mağlûbiyet esnasında canlarını kurtarabilmek amaçlı topraklarını terkederek İstanbul taraflarına göçeden yüzbinlerce Müslüman muhacirin soyundan iştirak eden yurttaşlarımızın sayısının bu sabah milyonları keşfetmiş meydana gelmesine nazaran kılımızı dahi kıpırdatmadık. Tarihimizin en kocaman facialarından meydana iştirak eden Balkan bozgununun yüzüncü yıldönümü, birden çok dernek ile Anadolu’daki biriki üniversitenin tertip ettiği şayet ses getirmeyen tek-tük toplantılarla hudutlu kaldı! Read more…

Kas 28th, 2016
Tags:

KELLE KOLTUKTA ÇEKİM

KELLE KOLTUKTA ÇEKİM

Ama argüman yanlıştı, çünkü Fuad Uzkınay filmi çektiğini açıkça anlam etmişti. Bir röportajında Ayastefanos’taki abidenin dinamitle yıkılmasının olası olamadığını, bu sebeple Hamidiye savaş gemisinden atılan toplarla havaya uçurulduğunu ve çekimi “150 metre uzaklıktan kelle koltukta, top ateşi altında”yaptığını söylemişti.
Fuad Uzkınay bu sözleri ile filmi çekmiş meydana geldiğini anlam etmekte şayet filmin âkıbeti ile ilgili haber vermiyordu.
Üniversitelerimizde hemen hayat civarı sinema-televizyon bölümleri var, mebzul miktarda sinema yazarlarımız ve sinema tarihçilerimiz de şuanki şayet önce Türk filmi olarak gösterilen çekimin gerçekten vârolup meydana gelmediği konusu zifirî Read more…

Kas 26th, 2016
Tags:

Samsun yolculuğu, Vahideddin’in Resmî Gazete’deki bu emrinden ardından yapıldı

Samsun yolculuğu, Vahideddin’in Resmî Gazete’deki bu emrinden ardından yapıldı

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu bir hükümet ameliyatı olarak tertip etmiş, Padişah Vahideddin ile Veziriazam Damad Ferid Paşa gelişmelerden bugünü gününe haberdar edilmişler, hattâ Mustafa Kemal’in Samsun’a atama emri o devrin resmî gazetesi meydana gelen Takvim-i Vekayî’de 5 Mayıs 1919’da yayınlanmıştı. Padişah Vahideddin ile Ferid Paşa’nın imzalarının yer aldığı bu atama emri, basınımızda ilk kez bu sabah yeralıyor.
MUSTAFA Kemal Paşa’nın Samsun yolculuğu konusunda olarak ders kitaplarımızda birden çok yil öncesine civarı, çoğu gerçekle alâkası olmayan yanlış veriler yeralırdı. Read more…

Kas 25th, 2016
Tags:
kayseri escort bayan antalya escort bayan malatya escort bayan malatya escort malatya escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan hatay escort bayan konya escort bayan hatay escort bayan sivas escort bayan elazig escort bayan canakkale escort bayan sanliurfa escort bayan samsun escort bayan eskisehir escort bayan
sohbet